OPENINGSTIJDEN     •     DINSDAG 09.00 - 12.30     •     VRIJDAG 09.00 - 12.30

                         OPENINGSTIJDEN     •     DINSDAG 09.00 - 12.30     •     VRIJDAG 09.00 - 12.30

Kledingbank4Nieuwegein.

 

Doel:     De Stichting heeft ten doel het uitdelen van (ingezamelde) kleding aan mensen in de regio Lekstroom, die leven met een

              minimum inkomen en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe

              bevorderlijk kan zijn.

 

              De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

 

Fiscaalnummer/RSIN       8542.25.663

KvK-nummer                     61140139

 

Samenstelling bestuur:

Truus van Wijk                   voorzitter

Marion van Roessel           secretaris

Jan Moelands                      penningmeester

 

 

De bestuursleden en vrijwilligers verrichten het werk voor Kledingbank4Nieuwegein onbezoldigd.

 

Dit deden wij in 2015.