Ik wil verwijzen

Om ervoor te zorgen dat onze hulp bij die mensen terecht komt die dit echt nodig hebben, hanteren wij de volgende criteria waaraan men dient te voldoen.

Voorwaarden K4N

 • Indien uw in het volgende postcode gebied woont
  Nieuwegein, IJsselstein, Vianen, Benschop en Lopik
 • Indien u voldoet aan de inkomensnorm.
  Indien u een geldige stadspas of -U pas (IJsselstein) heeft kunt u zich rechtstreeks bij ons inschrijven. Let op: verwijzingen met een U-pas zijn maximaal 1 seizoen geldig (zomerseizoen / winterseizoen)
 • Indien u een geldige doorverwijzing van een hulpverlener heeft.
  Een verwijzer kan bijvoorbeeld zijn de Gemeentelijke sociale dienst, maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, vluchtenlingenwerk, woningcooporaties, Vitras, Wijk en Thuiszorg, Speelgoedbank, Voedselbank, Huisarts, Kerkgenootschappen, Stichting Leergeld, W.I.L. (Werk en inkomen Lekstroom) en Sociaal team Vianen (vijfherenland). Zij kunnen u als klant van de kledingbank aanmelden. Voor deze aanmelding ondertekent u samen met uw hulpverlener het doorverwijzingsformulier. Heeft u vragen hierover, overleg dan met uw hulpverlener. De doorverwijzingen zijn maximaal 1 seizoen geldig (zomerseizoen of winterseizoen) Dit geldt ook voor houders van een U-pas uit IJsselstein.

Informatie voor verwijzen

 1. Heeft uw cliënt een geldige stadspas dan kan op vertoon hiervan direct worden ingeschreven. Heeft uw cliënt deze niet dan vult u samen het doorverwijzingsformulier in.
 2. Het formulier vult u samen met uw cliënt in en dient voorzien te zijn van de datum en handtekening van de doorverwijzer.
 3. Uw cliënt komt met het originele formulier en legitimatie tijdens openingsuren zich inschrijven.
 4. Uw cliënt mag, na inschrijving gelijk gebruik maken van de kledingbank.
 5. Mocht uw cliënt de Nederlandse taal niet machtig zijn, zorg er dan voor dat er iemand mee is om te vertalen.
 6. De doorverwijzing is voor maximaal 1 seizoen (zomerseizoen of winterseizoen)

ATTENTIE:
De klant dient het verwijsformulier tijdens de afspraak persoonlijk aan ons te overhandigen.
Mailt of stuurt u het formulier daarom dus NIET naar ons.

De doorverwijzing is maximaal 1 jaar geldig. Na dit jaar dient er een nieuwe verwijzing te komen om weer gebruik te maken van de Kledingbank.